Pályázatok

 

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesítése Szolnok Ipari Parkban

TOP-6.1.1-16-SL1-2017-00001

2017.10.25

 

A közgyűlés döntött a pályázatok benyújtásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. március  09-i ülésén tárgyalta és 52/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozatával döntött a TOP 6. prioritása keretében megvalósítandó, első ütemben tervezett pályázatok előkészítéséről és benyújtásáról, továbbá a szükséges előkészítési források biztosításáról.

A határozatban Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Szolnok Ipari Park Kft. (mint Kedvezményezett) az „Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesítése Szolnok Ipari Parkban” munkacímű pályázata benyújtásra kerüljön.

 

Támogatási szerződés aláírása

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-6.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívására” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Szolnoki Ipari Park Kft. TOP-6.1.1-16-SL1-2017-00001 azonosító számon regisztrált és 2017. május 22.-én támogatási kérelmet nyújtott be.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. augusztus 31. napon kelt támogatási döntés szerint 101,00 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte 100%-os támogatási intenzitás mellett, melyről szóló Támogatási Szerződést 2017. október 9-én írt alá.

A projekt közvetlen célja, hogy a Szolnoki Ipari Park dolgozói számára lehetővé tegye a több mint 120 hektáros területen található vállalkozások, ipari létesítmények biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségét.

A fejlesztés hozzájárul Szolnok gazdaság versenyképességének növeléséhez és a munkahelyteremtéshez, hatást gyakorol a város népességmegtartó képességének javítására. A projekt megvalósítása közvetlenül erősíti a városi kötődést valamint a városi arculatot, segíti a környezetfejlesztés és az ökonomikus területgazdálkodás megvalósulását. A kerékpárút csatlakozik a hivatásforgalmat szolgáló településközi kerékpárút hálózathoz is, így az Ipari Parkba már betelepült vállalkozások működési környezetének fejlesztése és a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása mellett a projekt regionális gazdaságélénkítő hatást is kifejt.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 07.31.

 

Ipari Park Kerékpárút_weboldal hírek