Ipari víz és szennyvíz projekt

 

 

 

 

 

 

A Szolnoki Ipari Park ipari víz- és szennyvízhálózatának fejlesztése

TOP-6.1.1-16-SL1-2017-00002

 

  1. március – Jól halad a kivitelezés

A Szolnoki Ipari Park ipari víz és szennyvízhálózatának kivitelezési munkálatai a tervek szerint haladnak. Az ipari szennyvízelvezető hálózat kompletten megépült. Az ipari vízellátó távvezeték hálózat létesítése a végéhez közeledik. Megkezdődött a tiszai vízkivételi műhöz szükséges automatika kiépítése, a kapcsolódó úthálózat fejlesztése, illetve jelentős előrehaladás történt a műtárgy kiépítésében is.

A fentieken túl az ipari parkban létesítendő vízkivételi mű kivitelezése, valamint az ahhoz kapcsolódó villamoshálózat fejlesztése is hamarosan befejeződik.

 

 

Előzmények:

A közgyűlés döntött a pályázatok benyújtásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. május 25-i ülésén tárgyalta és határozatában jóváhagyta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Ipari Park Kft. (mint Kedvezményezett) „A Szolnoki Ipari Park ipari víz- és ipari szennyvízhálózatának fejlesztése” munkacímű pályázata benyújtásra kerüljön.

Támogatási szerződés aláírása

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-6.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Szolnoki Ipari Park Kft. TOP-6.1.1-16-SL1-2017-00002 azonosító számon regisztrált és 2017. május 30.-án támogatási kérelmet nyújtott be.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. augusztus 31. napon kelt támogatási döntés szerint 549 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte 100%-os támogatási intenzitás mellett, melyről szóló Támogatási Szerződést 2017. október 9-én írt alá.

A TOP-6.1.1-16 kódszámú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati felhívás a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú ipari parkok és iparterületek fejlesztésére, kialakítására, alapinfrastruktúrájuk kiépítésére, bővítésére, elérhetőségüket segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

 

A támogatás célja új telephelyek kialakítása, az érintett területek elérhetőségének javítása, valamint a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosítása. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által pedig nő a versenyképesség.

A projekt közvetlen célja, hogy a tervezett ipari víz- és szennyvízhálózat fejlesztés révén új vállalatok ipari parkba történő betelepülése lehetővé váljon. Ezáltal nő a belső infrastruktúra ellátottság, bővül az ipari park által nyújtott szolgáltatások köre. A szervezet gazdasági tevékenysége hatékonyabbá válik. A fejlesztés az önkormányzat területrendezési és településrendezési terveivel, valamint a helyi építési szabályzattal összhangban van.

A projekt közvetett célja, hogy a városfejlesztési stratégiának megfelelően hozzájáruljon Szolnok gazdaság versenyképességének növeléséhez és a munkahelyteremtéshez, hatást gyakoroljon a város népességmegtartó képességének javítására, a városi kötődés erősítésére, valamint elősegítse a környezetfejlesztés és az ökonomikus területgazdálkodás megvalósulását. A vízkivételi mű megvalósítása az Ipari Parkba már betelepült és a jövőben betelepülő vállalkozások működési környezetének fejlesztése és a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása révén regionális gazdaságélénkítő hatást is kifejt.

Az ipari park ipari vízellátásnak fejlesztése a meglévő megtáplálás mellett és attól függetlenül, a volt Cukorgyári vízkivételi mű létesítményeinek hasznosításával, a tisztított szennyvízelvezetés kapacitásának bővítése pedig a Görbeér-melléki csapadékvíz elvezető csatornán keresztül valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. március 31.