Betelepülés előnyei

A Szolnoki Ipari Parkba történő betelepülés előnyei:

DCIM100MEDIADJI_0150.JPG

A Szolnok déli részén elhelyezkedő, zöldmezős beruházások megvalósítását lehetővé tevő 126 hektáros ipari park már egy működő ipari övezethez csatlakozik. A megfelelő infrastrukturális háttér mellet a város jelentős humánerőforrás kapacitása segíti a betelepülő vállalkozásokat.

Az ipari park az Alföld közepén terül el, jó közlekedési viszonyok mellett, amiből kiemelkedik a vasúti szállítás, hiszen Szolnok az ország egyik legnagyobb teherpályaudvarával rendelkezik.
A város logisztikai központját és ipari parkját 2007. óta egy cégként üzemelteti az SZOLNOKI IPARI PARK ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Kft., ezzel is segítve a betelepülő vállalkozásokat. A meglévő iparvágányrendszer közvetlen vasúti kapcsolatot nyújt az ipari park és a logisztikai központ között.
Ivóvíz-, ipari víz-, kommunális és ipari szennyvíz-, és csapadékvíz elvezető hálózattal, vezetékes gázhálózattal, telekommunikációs alépítmény hálózattal, ill. elektromos energiával ellátott, összközműves ingatlanok várják az ipari parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat. A 11,5t tengelyterhelésű, 7m széles burkolatú és közvilágítással ellátott úthálózat teszi lehetővé az ipari park belső közúti közlekedését. Szolnokról ill. a kistérség többi településeiről a cégek munkarendjéhez igazodó tömegközlekedés segíti az ipari parkban dolgozók munkába járását.

Összefoglalva a Szolnok Ipari Park az alábbi előnyökkel rendelkezik:

 • Logisztikai szempontból kedvező fekvés
 • Széleskörű beszállítói háttér
 • Tisztázott tulajdonviszonyú, összközműves ingatlanok (Igény esetén iparvágány és ipari víz is biztosított)
 • Versenyképes telek árak
 • Magas színvonalú szolgáltatások letelepedés előtt és után a Park üzemeltetőjétől
 • Kiemelkedő és sokrétű helyi oktatás
 • Képzett és átképezhető, a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, megfelelő számú humán erőforrás
 • Kormányzati támogatások (az elérhető támogatási intenzitás akár 50% is lehet)
 • Szolnokon biztosítottak a kereskedelmi-, banki-, oktatási-, kutatási-, kulturális-, és sportolási lehetőségek
 • Az Ipari Park Kft. vállalja a beruházás lebonyolításában való részvételt a betelepülő igénye szerint
 • Gyors és rugalmas helyhatósági ügyintézés
 • Közvetlen kapcsolat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

Mindezen előnyöket kiegészítik a Szolnoki Ipari Park Kft. által nyújtott széles körű szolgáltatások:

A szolgáltatásoknak két fajtáját különböztetjük meg:

1., Kötelezően igénybe veendő szolgáltatások:
A Szolnoki Ipari Parkba betelepülő vállalkozások megközelítésére megépített magánutak, a térvilágítás, az építési terület közművesítéséhez kialakított közműterületek, továbbá a csapadékvíz-elvezetõ árkok és záportározó (tűzivíz – és csapadékvíz-tározó tó) valamint a zöld területek tisztítása, karbantartása, felújítása és javítása érdekében végzett szolgáltatásokat kötelezőek igénybe venni.

A szolgáltatások díjához történő hozzájárulások mértéke a megvásárolt terület nagyságától függ, amelynek jelenlegi mértéke 4 Ft / m² / hó + ÁFA.

2.,Választható szolgáltatások:
Az Ipari Park Kft.a betelepülők számára, a letelepedés könnyítése érdekében számos kedvezményes szolgáltatási lehetőséget biztosít. Részletek a Szolgáltatások menüpontban találhatók.