Oktatás, szakképzés

OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS

Szolnok vasúti közlekedés szempontjából betöltött közlekedés csomóponti szerepére alapozva szakképzési rendszerében ma is jelentős szerepet tölt be többek között a lakatos, az esztergályos, az eljárás szerinti hegesztő, minősített hegesztő, vasúti járműszerelő, és egyéb a szakterülethez kapcsolódó szakképzés. A multinacionális cégek hazai térnyerése és a nemzetközi követelmények erőteljes érvényesülése egyre erősebb elvárást fogalmaz meg nem csak a minőségi munkaerő, hanem a munkaerő átképzés, képzés és a folyamatos magasan kvalifikált munkaerő utánpótlás biztosítása iránt.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartása alatt álló középfokú oktatási intézmények több évtizedes sikeres működése eredményeképpen Szolnok a régió meghatározó képzési szereplőjévé vált, s a felsőfokú oktatásra és érettségire történő gimnáziumi felkészítés mellett a szakképzésben a gépipar, az építőipar, a könnyűipar, az informatika, a vállalkozás, a kereskedelem és a vendéglátás területén egyaránt folyamatos iskolai és felnőttoktatási képzési kínálattal rendelkezik.
Szolnok nagy hagyományokkal rendelkező közoktatási és szakképzési rendszerét az állandó extenzív és minőségi fejlődés jellemezte. Mind a gimnáziumok, mind a szakképző iskolák magas nívót képviselnek, a megye középiskolás korosztálya körében rendkívül keresettek.

A szolnoki szakképző iskolák képzési profiljában a legnagyobb részarányt a műszaki szakterület képviseli. Szakiskolai szinten az elektronika-elektrotechnika, a gépészet, a közlekedés, a környezetvédelem-vízgazdálkodás, a könnyűipar, az építészet és a faipar szakmacsoportokban folyik oktatás több szakképző intézményben, szakközépiskolai szinten mindezek mellett az informatika és a vegyipar szakmacsoportokban is.

Keresettek a gazdasági-szolgáltatási szakterület szakmacsoportjai is. Szakképző iskoláinkban szakközépiskolai szinten a szakterület valamennyi szakmacsoportját oktatják: kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, közgazdaság, ügyvitel, a szakterület szakiskolai szintű kimenete is biztosított kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció, valamint vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban.

Humán szakterületen szakiskolai és szakközépiskolai kimenetet kínálnak intézményeink az egyéb szolgáltatások és az egészségügyi szakmacsoportban.

Több szolnoki szakképző iskola a legmagasabb szakmai felkészültséget garantáló mesterképzés és mestervizsgáztatás színtere is.

A jó színvonalú gyakorlati oktatás feltétele, hogy a képzőhely technikailag jól felszerelt legyen, és képzett szakember foglalkozzon a tanulókkal. Az iskolai tanműhelyekben az alapképzés és a gyakorlati oktatás a legmagasabb szakmai színvonalon valósul meg, a tanműhelyek korszerűen felszereltek, a tárgyi és személyi feltételek magas szinten adottak. Emellett azonban rendkívül fontosnak tartjuk a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek szerepvállalását is a tanulók gyakorlati képzése és a szakmai utánpótlás nevelése terén.
Szakképző intézményeink mind szakmai, mind munkaerőpiaci oldalról a minőség állandó színvonalával kapcsolódnak be az iskolarendszeren kívüli szakmai felnőttképzésbe is, ezzel képesek rugalmasan kiszolgálni olyan piaci igényeket is, amelyeket az iskolarendszerű képzéseikkel kevésbé tudnak vállalni az iskolarendszerű képzések keretében.