Adók és kedvezmények

Szolnokon fizetendő helyi adók:

Szolnokon a vállalatoknak és intézményeknek két jogcímen van helyi adókötelezettségük: az építményadó és az iparűzési adó.

1. Építményadó:
Rendelet:
• 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet az építményadóról

Adó alapja és mértéke: Az adó alapja az épület m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó évi mértéke az adóalap után 990 Ft /m2 (0-500 m2 közötti hasznos alapterületű építmény esetében) és 1.100 Ft /m2 (500 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetében), melynek részletes szabályozását a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alkotott rendelet határozza meg.

http://info.szolnok.hu/rendeletek-m283/48-2011-(xii20)-szamu-onkormanyzati-rendelet-n1399

 

2. Helyi iparűzési adó:
Rendelet:
• 43/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról ( Módosította a 24/2012.(VI.28.), a 16/2015.(V.7.), a 34/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet )

Adó alapja és mértéke: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint 2000. évtől az anyagköltséggel.
Mértéke: az adóalap 2 %-a.

http://info.szolnok.hu/letoltheto-dokumentumok-m290/helyi-iparuzesi-ado-n1585

 

Specifikus kedvezmények

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a Szolnoki Ipari Parkba befektetési lehetőséggel élni kívánó vállalatokat, így a telekvásárlásoknál, építési engedélyek kiadásánál, rendezési tervek elkészítésénél maximálisan figyelembe veszi a befektetői igényeket, gyors és pontos ügyintézéssel áll a betelepülő cégek rendelkezésére.