INFRASTRUKTÚRA

A Szolnoki Ipari Park összközműves ingatlanokat biztosít a magyar és külföldi beruházók zöldmezős beruházásaihoz. A telephelyek alkalmasak ipari csarnokok, irodák, központi elosztóraktárak és kereskedelmi létesítmények számára is.

A Szolnoki Ipari Parkban rendelkezésre álló közművek:

  • Vezetékes ivóvízellátás; kommunális szennyvíz-elvezetés
  • Csapadékvíz-elvezető rendszer;
  • Tűzivíz- és csapadékvíz-tározó tó
  • Hírközlési alépítmény hálózat
  • Vezetékes földgázhálózat
  • Elektromos energia ellátás ( 22 KV-os és 0,4 KV-os hálózaton )
  • Közvilágítás
  • Belső úthálózat
  • Ipari víz és ipari szennyvíz-elvezető hálózat
  • Iparvágány

A közművekre történő csatlakozási lehetőségeket a telken kívül, a telekhatártól számított 2-20 méteres távolságon belül biztosítjuk. A közművek csatlakozási / közműfejlesztési díjait a betelepülő vállalkozás fizeti meg.CSATLAKOZÁSI DÍJAK ÉS KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK MÉRTÉKE

Megnevezés Közműfejlesztési díjak
Gáz
A Magyar Energiahivatal 884/2011. számú határozata alapján:
– 4 m3/h-ig:  ( 44.000 Ft * T3 ) + ÁFA
– 4-20 m3/h-ig: (44.000 Ft + 9.300 Ft * T1) * T3 + ÁFA
– 20 m3/h felett: (192.800 Ft + 2.800 Ft * T2) * T3 + ÁFA
Elektromos energia
A Magyar Energiahivatal 868/2011. számú határozata alapján:
– 0,4 KV kisfeszültségen: 3.600,- Ft/ A+ÁFA
– 22 KV középfeszültségen: 12.600 Ft/kVA+ÁFA
Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. ( Szolnok ) díjszabása alapján:
– Ivóvíz 270.026 Ft + ÁFA/m3/nap
– Kommunális szennyvíz 411.923 Ft + ÁFA/m3/nap

Megjegyzés:

T1: a kiviteli tervben szereplő igényelt 4 m3/h feletti ( többlet )kapacitás ( m3/h ).
T2: a kiviteli tervben szereplő igényelt 20 m3/h feletti ( többlet )kapacitás ( m3/h ).
T3: 2006. évben ennek mértéke 1, és az ezt követő években évenként 0,02-vel növekszik.

Ivóvíz és kommunális szennyvíz díjszabás

Jogszabály Földgáz csatlakozási díjak