Fejlesztési Koncepció

2006. decemberében átadott alapinfrastruktúrával rendelkező logisztikai központ működéséhez szükséges további fejlesztéseket a Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Kft, mint üzemelő, 2007 tavaszán kezdte el.

A komplex logisztikai központ hálózatának kialakítását több, egymásra épülő fejlesztési kon-cepcióban jelöltük meg.

A központi infrastruktúra fejlesztésének első ütemébe soroltuk a 2006-ban átadott terület működéséhez szükséges további infrastruktúra fejlesztések 2007- 2008-ban történő végrehajtását, benne az üzemviteli épület teljes felújítását, hagyományos és optikai kommuni-kációs és informatikai hálózatának kiépítését.
Az összesen 430 m2 alapterületű irodaházban a közösségi helyiségeken túl 12 darab (10, 18, 22, 26 és 48 m2 alapterületű) iroda áll a betelepülő szolgáltatók rendelkezésére.

A fejlesztés második üteme első fázisában egy 145 m2 hasznos alapterületű porta- diszpé-cserközpont megépítése szerepel. Ez az épület ad helyet a központi vagyonvédelmi szolgálat-nak és az ahhoz tartozó elektronikai rendszernek, a személy és áruforgalom felügyeletét, ellenrzését is végző diszpécser szolgálatnak, a teakonyhával kiegészített étkezőnek, a női és férfi öltözőknek és fürdőknek, egyéb szociális helyiségeknek, raktáraknak.
A második és harmadik fázisba tartozik két, összesen 12.200 m2 alapterületű magas raktár, a negyedik fázisba egy további (a hatodik) 340 vfm hosszú rakodóvágány megépítése.

További raktárigény esetére a harmadik ütem tartalmazza a MÁV Zrt vasútüzemi területén egy 12.500 m2 alapterületű raktárépítés koncepcióját.

A komplex logisztikai szolgáltatás kialakításának másik helyszíne a Szolnoki Ipari Park területe, ahol a fejlesztési koncepciók többek között inkubátorház megépítését, vasúti rakodóterület kialakítását, a helyszínen működő önálló raktári szolgáltatás biztosítását tartalmazzák. A további célok között szerepel egy közvetlen csatlakozási csomóponti kiépítése a 4-es főút déli elkerülő szakaszához.

Első ütem:

logszol1

Második ütem:

első ütem

Harmadik ütem:

Szolnoki Ipari Park fejlesztése