Történet

A Szolnoki logisztikai központ kialakulása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres PHARE pályázat alapján 2005-ben megkezdte a logisztikai szolgáltató központ kialakításának projektjét.
Az első ütem 2006 decemberére fejeződött be, melynek keretében 6 millió euró értékű beruházás valósult meg.Elkészült a csatlakozó utak burkolaterősítése, forgalmi csomópontok kiépítése
, kerékpár utak építése, közvilágítás korszerűsítése.

Megtörtént a logisztikai szolgáltató központ területének rendezése, a teljes közmű ivó- és tűzivíz, csapadékvíz, szennyvíz hálózat, gázelosztó-, elektromos energia ellátó, távközlési rendszer ki éítése.


Megépült 19.789 m2 burkolt rakodóterület, melyből 8.379 m2 általános tárolóterület, a konténer terminál részeként 6.720 m2 konténer tároló, 4.690 m2 járm?tároló terület, továbbá a bevezető úttal együtt 20.543 m2 üzemi út. .

Megteremtődtek az infrastrukturális feltételei 12-13.000 m2 alapterületű raktár építésének.

 

A kétszintes üzemviteli épületben 300 m2 bérelhető iroda áll rendelkezésre. Megfelelő szociálishelységekkel, valamint kommunikációs feltételekkel.

A Magyarországi logisztikai hálózatok

Magyarországi logisztikai szolgáltató központok rendszerének fejlesztésével kapcsolatos munkák 1993-ban kezdődtek el. Hazai és nemzetközi kutatási eredmények felhasználásával a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elkészítette az országos jelentőségű logisztikai szolgáltató központok hálózatának koncepcióját. Megtörtént azon szűkebb országrészek kijelölése, amelyek alkalmasak lehetnek egy logisztikai szolgáltató központ eredményes üzemeltetésére.
Az ország mérete, gazdasági aktivitását, közlekedési infrastruktúráját és földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 11 logisztikai körzetből és 13 országos logisztikai központból álló főhálózat kialakítását irányozta elő jóváhagyott koncepciójában.

Az országos hálózatba tartozó körzetek és központok:

 


Körzetek
Központok
 
Budapest
Soroksár – Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK)
 
Nagytétény – Harbour Park
 
Csepel – MAHART Szabadkikötő
Nyugat-Dunántúl
Sopron –GYSEV
Dél-Dunántúl
Nagykanizsa
Észak-Dunántúl
Győr
Közép-Dunántúl
Székesfehérvár
Dél-Magyarország
Baja
Közép-Alföld
Szolnok
Dél-Alföld
Szeged
Délkelet-Alföld
Debrecen
Észak-Kelet
Miskolc és Tiszaújváros
Észak-Tiszántúl
Záhony