Éves jelentés

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

 

Az éves statisztikai összegezés *

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Kft., Szolnok Jókai u 3.

2. A szervezet típusa:
                   a) állam és egyes szervezetek – Kbt. 22. § (1) bekezdés a)—c), g)─h) pontok;
                   b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi
önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési
önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet),
valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a
regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];

                   c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)—k) pontok;
                   d) egyéb szervezet. X

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): 1db nettó 2.000.000.000.- Ft

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete):

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): ——–

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8—9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

 

Építési beruházás

 tablazat1

 


* A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.

 

 

tablazat22
 

 

 

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve): —

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke – –

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: –

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: –

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: –

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): – –